Bornholm

Her kan du læse om og få kontakt til din lokalafdeling. Du kan også læse om de frivillige vejledere, som arbejder i Kræftrådgivning Bornholm.

Alle vejledere tilbyder at tale med andre, som er blevet ramt af brystkræft, som står foran operation, kemobehandling, strålebehandling, anden efterbehandling, eller har behov for at tale om en forestående rekonstruktion eller problemer med senfølger.

Få kontakt til en vejleder

For at få kontakt til en vejleder, skal du henvende dig til psykolog Caroline Lind Pedersen som er kontaktperson i Kræftrådgivning Bornholm. Hun vil derefter finde en vejleder du kan tale med.

Du kan kontakte Caroline Lind Pedersen på cped0174@regionh.dk

Læs mere

Læs om Bornholmergruppen

Læs om vejlederne på Bornholm

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om brystkræft på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk